Trainingscursus scholen

Typles geven op school?

Met de Typ10-trainingscursus voor leerkrachten geef je speelse en kwalitatieve typlessen op maat van élk kind. Een belangrijk onderdeel van de digitalisering van het onderwijs:

 • Interactieve online cursus van 1 dag (9u-16u) voor leerkrachten, ICT-coördinatoren of zorgcoördinatoren.
 • Zowel voor het buitengewoon als het reguliere basis- en secundaire onderwijs.
 • Aandacht voor differentiatie en (mogelijke) leer- of ontwikkelingsstoornissen.
 • Uitleg over de lesmethode, het didactisch materiaal en een uitgebreide kennismaking met het online platform.
 • Verschillende opleidingsdata: zie aanmeldformulier.

Prijs: € 295. Inclusief didactisch materiaal voor de lesgever.

Typlessen zijn onmisbaar in het digitaal onderwijs. Door dit in klasverband te organiseren, geef je gelijke onderwijskansen aan elk kind!

Werkboekjes en online platform

 • 1 werkboek en 1 online profiel per leerling aan € 30 –> 15,-
 • Een jaarlicentie voor het Typ10 online platform voor de lesgever (1 per school) aan € 75
 • De licentiekost valt weg vanaf een bestelling van min. 50 profielen op hetzelfde leveradres en -datum. Deze actie geldt per school of scholengroep: € 75 –> 0,-

Voor bestellingen met rechtstreekse betaling kun je terecht op onze webshop.

Andere bestellingen kun je plaatsen door de bestelbon scholen of bestelbon scholengemeenschap ingevuld te mailen naar info@c-explore.com

Volg een gratis online infosessie:

Tijdens onze informatieve online workshop krijg je inzicht in…

 • Vaak voorkomende valkuilen bij het blind leren typen, in het bijzonder voor kinderen met leerstoornissen (zoals dyslexie, DCD, ASS, AD(H)D, STOS,…)
 • Wat het verschil is tussen een cognitieve en een motorisch repetitieve aanpak
 • Hoe de Typ10-methode werkt via het aanreiken van verschillende leerkanalen
 • Hulpmiddelen die je kan inzetten via het Typ10 online programma
 • Hoe je Typ10 lesgever kunt worden. Na afloop krijg je een gratis proeflogin.

“Blind typen is een basisvaardigheid voor elke leerling in de 21e eeuw. Voordien boden we dactylolessen aan na de schooluren maar dan waren het vaak enkel de kansrijkste kinderen die hiervan profiteerden. Daarom hebben wij besloten om de kinderen van het 4e leerjaar Typ10-lessen aan te bieden tijdens de schooluren.

Onze leerlingen moeten alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te benutten. Bovendien vinden ze de lessen ook nog eens superleuk!”

— basisschool Boxbergheide, Genk (R. Landmeeters, zorgcoördinator)


“Heel wat kinderen bij ons op school ondervinden moeilijkheden met lezen en schrijven. Wanneer zij leren werken met compenserende maatregelen op de laptop merken we vaak dat dit traag verloopt. Daarom kiezen wij voor Typ10, een goede methode voor onze leerlingen om het vlot typen met 10 vingers onder de knie te krijgen.

De aangepaste boekjes voor kinderen met STOS en ASS, waar onze school aan meewerkte, zijn perfect op maat van onze leerlingen!” Meer lezen.

— KOCA Basisonderwijs Antwerpen (J. Vermeiren, buitengewoon onderwijs)

Maak kennis met onze Typ10-experts:

Christiaan Giudice

Auteur & opleider Typ10

Nele Steurs

Logopediste & ondersteuner SEN

Heidi Ernots

Leerkracht & orthopedagoog