Privacy Policy

Privacyverklaring

C&Explore is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website www.typ10.com gebruikt of wanneer u informatie aanvraagt of klant wordt.

Welke informatie verzamelen we over u?
C&Explore verzamelt informatie over u wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om (i) een afspraak te vragen, (ii) bepaalde inhouden te downloaden, (iii) zich te registreren voor een infosessie, trainingscursus, zomerkamp, homeschooling,…. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, domicilie, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online bestelling.

We zullen ook informatie over u verzamelen wanneer u vrijwillig enquêtes invult, zoals klantentevredenheidsenquêtes of feedback over onze website.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u verder in dit document.

U kunt deze informatie ook aan C&Explore bezorgen om een contract uit te voeren als klant, leverancier of zakenpartner.

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?
C&Explore verzamelt informatie over u om uw vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gaat, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. C&Explore zal de informatie die u verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail. We gebruiken uw informatie die we via deze website verzameld hebben ook om uw bezoeken aan onze website te personaliseren.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?
We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met andere ondernemingen.

We kunnen uw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.Waarom gebruiken we informatie over u?
C&Explore verzamelt en verwerkt deze informatie van u op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

a) Contractueel:
De verwerking is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren.

b) Wettelijke verplichting:
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar C&Explore onder valt.

c) Rechtmatig belang:
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van C&Explore of van een derde, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

d) Instemming:
U hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Opmerkingen:

• “Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het rekruteringsproces doorlopen is een contract uitvoeren tussen de kandidaat en C&Explore;

• “Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer u redelijkerwijze mag verwachten dat uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.:

      – Wanneer u uw contactgegevens achterlaat bij het downloaden van bijvoorbeeld een E-book over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat C&Explore uw interesse in dat onderwerp zal opslaan om andere relevante informatie over gelijkaardige onderwerpen met u te delen.

      – Wanneer u een vraag stelt op het contactformulier over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat u gecontacteerd zult worden door een expert over dat onderwerp om uw vraag verder te bespreken.Marketing
C&Explore zou u graag informatie sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. C&Explore kan u ook contacteren in verband met ons klantentevredenheidsenquêteprogramma.
U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve info@c-explore.com te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.


Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?
U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail naar info@c-explore.com.
C&Explore wil er zich ook van vergewissen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?
C&Explore zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.


Beveiligingsmaatregelen
Wanneer u C&Explore uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. C&Explore heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten
Indien u vindt dat C&Explore uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.
In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door C&Explore.

Cookies en gebruiksvoorwaarden
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om standaard-internetjournaal en informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over websiteactiviteit. C&Explore gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

·         Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

·         Om het bestellen in de webshop van C&Explore zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

·         Als u bij C&Explore een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw C&Explore account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

·   

C&Explore verkoopt uw gegevens niet 
C&Explore zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 


Wijzigingen van onze Privacyverklaring
C&Explore behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen. Eventuele updates zullen we vermelden op deze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 23 juni 2023.

Hoe kunt u ons contacteren?
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kunt u C&Explore op het volgende adres contacteren:
C&Explore BVBA
Nieuwe Kuilenweg 62b4
B – 3600 Genk 

Heeft u een klacht?
Gelieve ons te contacteren via het klachtenformulier