Typ10, hoe werkt dat?!

Typ10 spreekt alle leerkanalen gelijktijdig aan. De combinatie van kleuren, figuren, auditieve en visuele tekst, spelvormen, invul- en denkoefeningen zorgt voor een optimale integratie van het blind typen voor elk kind en elke leerstijl. Het lesmateriaal is zo opgebouwd zodat er gedifferentieerd gewerkt kan worden, aangepast aan het eigen tempo en leervermogen van elk kind. De opbouw werkt vinger per vinger in een verticale structuur. De letters en letterposities worden eerst geautomatiseerd en later vanuit deze kennis motorisch uitgevoerd. Op die manier bestaat elke les uit een vaste structuur van 4 stappen

Typ10 logo
Femke debleu
Stap 1: Positie van de letters op het toetsenbord

De kinderen zoeken en overlopen de letters op het toetsenbord. De gekleurde stickers worden samen op de juiste plaats op het toetsenbord geplaatst.

Stap 2: Nieuwe letters en letterkoppelingen

De kinderen verwerken de inhoud van Typ10 via spelletjes. De cognitieve kennis wordt zo op een speelse manier overgebracht.

Stap 3: Visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen

De kinderen oefenen letters en lettercombinaties aan de hand van verhaaltjes rond de kernwoorden die hierbij werden aangeleerd.

Stap 4: Automatisatie

De kinderen werken de eerste 5 lessen op een manueel toetsenbord zonder scherm. Op deze manier oefenen ze op speelse wijze de motoriek, zonder de externe druk van mogelijke fouten. Vanaf les 6 gebruiken we ook tijdens de les de Typ10 online module. Het controlescherm zorgt ervoor dat het kind kan zien wat hij/zij kan en draagt op die manier bij aan een positieve beleving van de oefeningen.

Stap 5: Opdrachten en huiswerk

De kinderen oefenen het blind typen regelmatig. Van de ouders wordt verwacht dat ze betrokken zijn; ze ondersteunen hun kind en moedigen het aan. De lesgever volgt de activiteiten van het kind op via de licentie van Typ10 online. Zo wordt een individuele, aangepaste begeleiding mogelijk.

Blind typen