Blog

Typ10 Podcast

Benieuwd naar wat Typ10 juist is en de hele setting errond? In dit interview met Christiaan Giudice, de auteur van Typ10, kom je alles te weten! Hij legt uit hoe de Typ10-cursus ontstaan is en gaat in op enkele vragen:

Voor wie is de typcursus bedoeld?
Wat zijn de verschillen met een klassieke typcursus?
Wat is de link met leerstoornissen?
Wat zijn de vereisten om Typ10 te mogen geven?
Wat is de rol van scholen?
Waarom moet ik blind leren typen?
Is er een ideale leeftijd om te leren typen?
Het antwoord op al deze vragen hoor je in deze podcast. Luistertijd: ca. 15 minuten. Veel luisterplezier!

Podcast Wat is Typ10 ⇒
Afbeelding

Typ10 als springplank voor de digisprong in het onderwijs

Eén ding is zeker: de coronacrisis heeft een blijvende impact gehad op de manier waarop we lesgeven! We bieden meer digitale opdrachten aan, zowel in als buiten de les, maar er ontbreekt 1 belangrijke schakel: Blind typen maakt vandaag de dag nog geen verplicht onderdeel uit van het leerplan. Dit is thans noodzakelijk om goed en vlot te kunnen werken met een computer tijdens lesmomenten!

Meer info over Typ10 en de digisprong ⇒

Typ10 en de POWER van het anders denken

Hoe kunnen we leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie optimaal begeleiden? We volgden met Typ10 de inspirerende online sessie ‘Hoe zet ik de POWER-knop van mijn leerlingen aan’. Deze vond plaats in het kader van de internationale Week van de Dyslexie, dit jaar met het thema ‘De POWER van het anders denken’. Wij staken ons licht op om helemaal mee te zijn met de nieuwste inzichten rond dyslexie. Zo zorgen we ervoor dat we met onze Typ10-aanpak de ideale ondersteuning kunnen bieden aan deze doelgroep.

Lees het blogartikel over Typ10 en Dyslexie ⇒

Afbeelding
Afbeelding

Valkuilen en opportuniteiten in het afstandsonderwijs (De Afspraak)

Het afstandsleren geraakt steeds meer ingeburgerd in onze Vlaamse scholen. Maar hoe pakken we dit op een juiste manier aan? Werkt dit wel voor alle leerlingen/scholen en moet er niet meer ondersteuning komen vanuit de koepels en/of overheid? Hoe doet Vlaanderen het in vergelijking met andere Europese landen? Onderwijsexpert Dirk Van Damme wijst in De Afspraak (uitzending van 19/01) op het belang van didactische software. Typ10 vatte het gesprek voor jullie samen.

Lees het blogartikel over afstandsonderwijs ⇒

Typ10 in het buitengewoon onderwijs (KOCA Basisonderwijs Antwerpen)

De Typ10 methode is ontwikkeld in samenwerking met therapeuten en legt de focus op het individueel leervermogen van elk kind. Vanuit die filosofie kunnen ook kinderen met speciale noden aan de hand van de juiste ondersteuning vlot leren blind typen. Typ10 wordt dan ook gebruikt in het buitengewoon onderwijs, o.a KOCA basisonderwijs in Antwerpen.

Lees het blogartikel over Typ10 in het buitengewoon onderwijs ⇒

Afbeelding
Afbeelding

Christiaan vond samen met een groep kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen Typ10 uit.

Christiaan Giudice ondervond in zijn kindertijd al snel problemen met lezen, schrijven en concentreren. Dit maakte de schoolse periode voor hem niet altijd even makkelijk: hij kon op weinig begrip en ondersteuning rekenen.

Uiteindelijk bleef hij niet bij de pakken neerzitten en maakte hij een kracht van zijn negatieve ervaringen uit het verleden: hij ontwikkelde, samen met een groep kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, een tool om deze kinderen te helpen.

Lees het blogartikel over het ontstaan van Typ10 ⇒

Hoe kan ik een goede typeles aanbieden in de klas die werkt voor álle kinderen?

De digitalisering van het onderwijs brengt heel wat kansen mee. Hoe zorgen we er nu voor dat alle kinderen deze kansen optimaal kunnen benutten? Om efficiënt digitaal te kunnen werken, is blind leren typen essentieel. Idealiter wordt dit klassikaal aangeleerd, rekening houdend met het individueel leervermogen van elk kind. Het probleem is dat vaak de kennis en know-how ontbreekt bij de leerkrachten. Lees het blogartikel over het Hoe goede typeles aanbieden ⇒

Afbeelding