Typ10 als springplank voor de digisprong in het onderwijs

 In mei nam Typ10 deel aan de (virtuele) EdTech meeting, die georganiseerd werd in Dublin. EdTech staat voor ‘educatieve technologie’ en draait rond de vraag hoe we technologie inzetten om een nieuwe vorm van leren mogelijk te maken. Covid-19 heeft gezorgd voor een digisprong in het onderwijs en elke school/leerkracht is hier volgens eigen kunnen en inzicht mee aan de slag gegaan.

Wij leerden vooral dat digitale basisvaardigheden belangrijker zijn dan ooit maar er is nog een lange weg te gaan...

Gelukkig gaat Typ10 scholen hiermee helpen!

 

EdTech in het onderwijs: realiteit of toekomstmuziek?

Aanbieders van EdTech oplossingen zoals AI, virtual reality, gamification, microlearning en personalised learning hopen vandaag in een stroomversnelling te geraken.

Klinken deze begrippen wel spannend maar misschien ook nog wat vreemd in de oren? Dat is heel normaal want de meeste scholen beschikken nog niet over de kennis of de middelen om hier vandaag al mee aan de slag te gaan...

Een VR-bril die je onderdompelt in een andere wereld kan misschien enorm boeiend zijn voor de geschiedenisles, toch is dit eerder nog toekomstmuziek want voorlopig onbetaalbaar.

En een slimme robot voor de klas zetten lijkt misschien een gemakkelijke oplossing maar dat ziet toch ook niet iedereen direct zitten. Dit laatste valt ook wel letterlijk te interpreteren, want hoe houdt zo’n robotleerkracht de controle in de klas?

 

Visie en draagkracht bij scholen en leerkrachten

Er valt, volgens Richard Culatta (CEO at International Society for Technology in Education), dan ook een belangrijk onderscheid te maken tussen een innovatie, een trend en een uitvinding.

Uit zijn grafiek blijkt dat het bij een trend aan impact mist en bij een uitvinding is er dan weer niet voldoende schaal. Enkel een innovatie beschikt dus over voldoende draagkracht om echt een verandering teweeg te brengen.

Het gaat dus niet zozeer over de tool of de technologie zelf maar om de visie en de draagkracht van de leerkrachten die het willen gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat ook de ouders en leerlingen mee zijn in het verhaal. 

 

Typ10 is de juiste weg!

Wat is nu een realistische volgende stap om de digisprong op een geslaagde manier te realiseren?

Wij zijn ervan overtuigd dat Typ10 de juiste weg is! Niet alleen omdat het nog nooit zo belangrijk was om het blind typen onder de knie te hebben, maar ook omdat de Typ10 lesmethode  rekening houdt met het eigen tempo en individueel leervermogen van elk kind.

De digitale sneltrein is vertrokken en het is onze taak om er rekening mee te houden dat er zo weinig mogelijk kinderen uit de boot (of trein) vallen.

 

Typ10 op school: van een therapeutische naar een klassikale context